กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 14.01 น. โดย คุณ ชัชรินทร์ ยอดดำเนิน

ผู้เข้าชม 9 ท่าน