. . .วิสัยทัศน์ ทต.เนินขาม : : เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี. . .
 

 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับความรู้เกี่ยวกับกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น  
 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเนินขาม จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีผลทำให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นสิ้นสุดลง จึงต้องมีการเตรียมการเลือกตั้งขึ้น ดังนั้น เทศบาลตำบลเนินขามจึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาทจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น แก่ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินขาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2554 เวลา 11.23 น. โดย คุณสุมาลี ทองคำ

ผู้เข้าชม 2063 ท่าน

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player