กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องรายงานติดตามประเมินผล การนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561   12 พ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   5 พ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   5 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 2561   5 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม   5 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการใช้่จ่ายงบประมาณ ประจำปี   5 พ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   5 พ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ กระบวนการ การจัดการ เรื่องร้องเรืียน   2 พ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   31 ต.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/ประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561   31 ต.ค. 2561 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16