หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นายกิตติ อดิสรณกูล
นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม
 


 
นายประยูร เพ็งสวย
รองนายกเทศมนตรี


 
นางจุฑาทิพย์ พิทยสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
 


 
นายอภิชาญ วิทยาโอภากุล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


 
นายอติพล พุ่มจำปา
เลขานุการนายกเทศมนตรี