หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เนินขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม
เทศบาลตำบลเนินขาม
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
 
 

 
 
 
 
ลาวเนินขามเรียกอีกอย่างว่า ลาวไทคั่งหรือไทครั่ง ที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะเป็นกลุ่มของคนโบราณ มีเชื้อสายจากหลวงพระบาง เมื่อครั้งรัชกาลที่ 3 อพยพมาจากเวียงจันทร์ ในสมัยกรุงธนบุรีเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร จะพูดภาษาคล้ายกันแต่ประเพณีจะแตกต่างกันออกไป
 
  ความเป็นมาของคนเนินขามเล่ากันมาเป็นทอดๆ ว่าลาวเวียงจันทร์ได้แตกอพยพมาจากบ้านโข้ง บ้านขาม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีมาอยู่บริเวณที่ดินสูงน้ำท่วมไม่ถึง(เนิน) ติดหนองน้ำมีชื่อว่า “หนองแห้ว” ปลูกบ้านบุกเบิกถากถางที่ลุ่มที่พอจะทำนาข้าวได้ ซึ่งอยู่ล้อมรอบของเนินที่ปลูกบ้านอยู่อาศัย และมีวัด พระเข้ามาจำพรรษาเป็นจำนวนมากทำให้ เนินหนองแห้ว มีพื้นที่ไม่พออยู่อาศัย จึงมีประชากรแยกออกมาอยู่ดอนขาม ติดกับลำห้วยมีต้นมะขามใหญ่โคนต้นประมาณ 3 เมตร จึงได้ย้ายวัดหนองแห้วมาอยู่เนินขาม พลเมืองหนาแน่นจึงเกิดเป็นตำบลเนินขาม ซึ่งอยู่ใกล้กับตำบลบ้านเชี่ยน บรรพบุรุษครั้งที่เกิดรุ่นนั้น ได้ล้มหายตายจากไปหมด เหลือเพียงลูกหลานได้เกิดเป็นชาวตำบลเนินขาม
 
 
เทศบาลตำบลเนินขาม ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2538 และปัจจุบันได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 12 คน
 
 
เทศบาลตำบลเนินขาม ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ที่ 14 มีเนื้อที่ประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร (19,121 ไร่)
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เด่นใหญ่ และ ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ่อกรุ และ ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.กะบกเตี้ย และ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  
 
 
 
 
   

เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบสูงเชิงเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

การใช้ที่ดิน พื้นที่ในเขตส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรลักษณะทั่วไปของประชาชน จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำกินของตนเอง โดยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 60,903 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว(นาน้ำฝน) 41,690 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่(ผสม) 13,690 ไร่ พื้นที่ปลูกอ้อย 5,400 ไร่ พื้นที่ป่าแดงเสื่อมโทรม 117 ไร่ และพื้นที่หมู่บ้าน 347 ไร่
 
   
อำเภอเนินขาม มีภูมิอากาศแบบภาคกลาง อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นพัดจากมหาสมุทรอินเดีย ผ่านอ่าวไทย ปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป
 
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีน
 
ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว ทั่วไปอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 19-30 องศาเซลเซียสฝนตกเฉลี่ยประมาณ 990.14 มิลลิเมตรต่อปี
 
   
ประชากรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลเนินขามประกอบอาชีพ

ทำนา

ทำไร่

รับจ้าง

ทอผ้า
 
     
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,215 คน แยกเป็น

ชาย  2,963 คน คิดเป็นร้อยละ 47.67

หญิง 3,252 คน คิดเป็นร้อยละ 52.32
จำนวนครัวเรือทั้งสิ้น 2,188 ครัวเรือน
ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 52.66 คน/ตร.กม.
 
 
เทศบาลตำบลเนินขาม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในเทศบาลตำบลเต็มทั้ง 19 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
ขนาดพื้นที่
(ตร.กม.)
  1   บ้านเนินขาม 181 225 406 122 0.22  
2   บ้านเนินขาม 111 160 271 94 1.09
  3   หนองแห้ว 94 108 202 75 3.5  
4   บ้านหนองศาลา 118 134 252 85 2.57
  5   บ้านหนองระกำ 182 190 372 150 0.12  
6   บ้านหนองระกำ 280 317 597 196 9.5
  7   บ้านหัวตอ 143 166 309 98 5.7  
8   บ้านน้อย 194 210 404 174 1.5
  9   บ้านทุ่ง 141 195 336 121 2.5  
10   บ้านเขาราวเทียน 187 189 376 158 9.5
  11   บ้านกลาง 240 249 489 175 20.06  
12   บ้านโป่งมั่ง 128 115 243 85 6.64
  13   บ้านหนองแก่นมะเกลือ 185 185 370 128 11  
14   บ้านทุ่งสุด 212 195 407 173 8.81
  15   บ้านหนองมะนาว 125 138 263 86 6.74  
16   บ้านรังกระโดน 77 76 153 43 12.5
  17   บ้านทุ่งใหม่ 115 146 261 76 0.11  
18   บ้านโป่งกำแพง 133 127 260 76 5.00
  19   บ้านลานดู่ 117 127 244 73 10.94  
    รวมทั้งสิ้น 2,963 3,252 6,215 2,188 118
ข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 063-996-5399
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10