กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6-8 ตำบลเนินขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานฯ ของเทศบาลตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมกลบหลุมกลบบ่อ หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 15 ตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2561 ]ซื้อซื้อนมพาสเจอร์ไรท์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]ซื้อซื้อนมพาสเจอร์ไรทืโรงเรียน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมกลบหลุมกลบบ่อ หมู่ที่ 12 ตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมคันคองพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 ตำบลเนินขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]

  (1)     2