หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สมรรถนะประจำสายงาน [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
สมรรถนะผู้บริหาร [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
สมรรถนะหลัก [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
5.ประกาศเทศบาลตำบลเนินขาม เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
4.ประกาศเทศบาลตำบลเนินขาม เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
3.ประกาศเทศบาลตำบลเนินขาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
2.ประกาศเทศบาลตำบลเนินขาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
1.ประกาศเทศบาลตำบลเนินขาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2