หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
แจ้งกำหนดการออกสำรวจแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท5) และรับชำระภาษีประจำปี 2561  
 

แจ้งกำหนดการออกสำรวจแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท5) และรับชำระภาษีประจำปี 2561 ในวันและเวลาดังต่อไปนี้
-วันที่ 17-19 มกราคม 2561 หมู่ที่ 1,2,5,6,8,9,14,17 ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินขาม เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 22 มกราคม 2561 หมู่ที่ 3,7 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 23 มกราคม 2561 หมู่ที่ 4 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 24 มกราคม 2561 หมู่ที่ 11 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 25 มกราคม 2561 หมู่ที่ 10,12,15,19 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.
-วันที่ 26 มกราคม 2561 หมู่ที่ 13,18 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 เวลา 09.00 น. - 14.30 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2561 เวลา 09.32 น. โดย คุณ พรหมภัสสร ธัมมะจริยา

ผู้เข้าชม 335 ท่าน