หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   25 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม   24 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลเนินขาม เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   21 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 - 2563   20 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562   20 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561   20 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง   20 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562    20 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   20 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   20 มิ.ย. 2562 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20