หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อจากเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)