กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 14.08 น. โดย คุณ ชัชรินทร์ ยอดดำเนิน

ผู้เข้าชม 75 ท่าน