หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางฉัฐมา ปิ่นแก้ว
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-888-6744
พ.อ.อ.กิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว
รองปลัดเทศบาล
โทร : 087-846-4477
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
นางสาวปราณี ศรีวงษ์ราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 850-604-3517
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -