หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นางฉัฐมา ปิ่นแก้ว
ปลัดเทศบาล


 
พันจ่าอากาศเอกกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว
รองปลัดเทศบาล
 
 


 
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด


ส.อ.สามารถ พรมฮวด
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวฌาชิณีย์ ทองไพรวรรณ
นักพัฒนาชุมชน


ว่าง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน


พ.จ.อ.อำนวย เปียจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวารุณี ธรรมศิลป์
ผช.จนท.ทะเทียน